Tietosuojakäytäntömme

Tämä tietosuojaa koskeva käytäntö (”Tietosuojakäytäntömme”) kertoo, kuinka Control Atr Productions Oy, Timontie 5 A, Espoo (1791939-8) (myöhemmissä vaiheissa Kotisi kuvaus) rekisterinpitäjänä kerää, käsittelee, käyttää, säilyttää ja suojaa sinun henkilötietojasi. Kotisi kuvaus on oikeutettu muokkaamaan tätä tietosuojakäytäntöä, mikäli tietojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia. Edellä mainitussa tilanteessa sinulle ilmoitetaan muutoksista hyvissä ajoin.

Sovellamme tietosuojakäytäntöä henkilötietojesi käsittelyyn aina kun Kotisi kuvaus tarjoaa sinulle palvelujaan. Voit luovuttaa tarvittavat henkilötiedot aina turvallisin mielin meille.Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on osoittaa sinulle, kuinka varmistamme henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisesti ja läpinäkyvästi.

1. Henkilötietojen kerääminen

Kotisikuvaus kerää sinua koskevia henkilötietoja, kun teet varauksen tai ostoksen osoitteessa kotisikuvaus.fi sähköisen järjestelmän kautta. Henkilötietojasi käsitellään myös kun varaus tapahtuu sähköpostitse tai puhelimen välityksellä. Keräämme tietoja myös yrityksemme palvelujen kannalta potentiaalisista asiakkaista.

Varausten ja verkkokaupan kirjautumisen yhteydessä pyydettäviä tietoja tarvitsemme, jotta voimme tarjota sinulle palvelujamme ja solmia erillisiä sopimuksia.

2. Henkilötietojen käsitteleminen

Kun teet asiakkaana varauksia tai solmit kanssamme sopimuksen keräämme ja käsittelemme sinusta seuraavia henkilötietoja:

 • Tunnistetiedot: nimesi ja asemasi yrityksessä. Lisäksi edustamasi yrityksen nimi, y-tunnus ja paikkakunta
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Maksu-ja laskutustiedot
 • Verkkosivujen kautta tehdyissä varauksissa tiedot selaimestasi, IP-osoitteesi ja muut mahdolliset sähköisesti välittyvät tiedot
 • Tieto markkinointiviestiemme vastaanotosta
  muun muassa luetko viestimme ja hyödynnätkö kampanjoita
 • Muut henkilötiedot, joita mahdollisesti itse varauksen yhteydessä ilmoitat
 • Aiemmat varauksesi
 • Ostohistoria

3. Henkilötietojen käyttö

Kotisi kuvaus käsittelee sinua koskevia tietoja alla oleviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ylläpitoon velvoittaviin toimenpiteisiin, muun muassa varauksen ja laskutuksen suorittamiseksi tai palvelujemme edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.
 • Asiakaspalveluun, viestintään ja muuhun mahdolliseen kommunikointiin
 • Markkinointiin sähköpostitse ja puhelimitse
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen
 • Liiketoimintamme seuraamiseen ja kehittämiseen

Kotisi kuvaus käsittelee sinua koskevia tietoja kanssasi sovitun sopimuksen tai yksittäisen varauksen tai oston yhteydessä sinun oman suostumuksesi perustein. Näillä perusteilla käsittelemme myös tietoja varauksistasi ja lähetämme tarvittaessa sinulle varausta koskevia viestejä sähköpostitse tai puhelimitse. Käsittelemme henkilötietoja myös sinun ja yrityksemme välille syntyneen oikeutettuun etuun perustuen. Tämä sisältää muun muassa palveluidemme ja kampanjoiden markkinoinnin.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi yrityksen sisäisessä rekisterissä, jota pääsee tarkastelemaan vain yrityksen palveluksessa toimivat henkilöt. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, kun niitä on tarpeen säilyttää niiden käyttötarkoituksen ja tämän Tietosuojakäytännön määrittelemien ehtojen mukaisesti. Lakisääteisen vaatimuksen niin vaatiessa, säilytetään tietoja pidempään.

Tietoja säilötään myös yrityksen toiminnan kannalta tärkeissä järjestelmissä. Myös näissä henkilötietorekistereissä on otettu huomioon kaikki tietosuojavaatimukset. Järjestelmät on salattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, eikä niissä olevia henkilötietoja pääse käsittelemään yrityksen ulkopuoliset tahot.

Tietoja säilytetään korkeintaan 2 vuotta siitä kun viimeisin varaus, osto tai sopimus on tehty. Tämän mainitun ajan jälkeen säilytämme tiedoistasi vain nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi markkinointia varten. Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen markkinointarkoituksiin.

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Omistamme kaikki kotisikuvaus.fi verkkosivujen sekä yrityksemme ja sinun välisen kommunikoinnin kautta kertyneet henkilötiedot, eikä niitä myydä, välitetä tai vaihdeta ulkopuolisille tahoille tai osapuolille ilman suostumustasi. Poislukien sellaiset luotettavat kolmannet tahot, jotka vastaavat sivustojemme ylläpidosta tai muusta liiketoiminnan suorittamisesta. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja aina asiaankuuluvalla tavalla ja luottamuksellisesti.

Aiemmin mainittu tietojen siirto kolmannelle osapuolelle on mahdollista, mikäli se tapahtuu omasta pyynnöstäsi.

6. Henkilötietojen suojaaminen

Rekistereissämme olevat henkilötiedot on suojattu luvattomalta käytöltä ja luvattomilta muutoksilta. Tietokanta on suojattu ja sitä pääsevät käsittelemään vain Kotisi kuvauksen alaisena toimivat henkilöt.

7. Omat oikeutesi

Mikäli koet, että emme noudata henkilötietojesi käsittelyssä voimassaolevaa lainsäädäntöä, täydennämme haluamiasi käytäntöjä omien henkilötietojesi kohdalla. Lisäksi virheelliset ja harhaanjohtavat henkilötiedot sinusta korjataan aina pyynnöstä.

Voit kieltää tietojesi käyttämisen markkinointitarkoituksiin koska vain.

Olet oikeutettu saamaan kirjallisesti Kotisi kuvaukselta kaikki sinua käsittelevät henkilötiedot, sekä näihin liittyen seuraavat tiedot:

 • Mihin tarkoitukseen tietojasi käytämme.
 • Mille tahoille henkilötietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan.
 • Mistä olemme rekisteristä löytyvät henkilötietosi keränneet.
 • Kuinka kauan tietojasi tullaan säilyttämään.
 • Oikeutesi henkilötietojen käsittelyn kohteena.

Tieto voidaan siirtää suoraan sinulle tai teknisten tekijöiden mahdollistaessa suoraan toiselle palveluntarjoajalle.

Olet oikeutettu myös pyytämään tietojesi poistamista, mikäli niitä ei enää tarvita alkuperäisten käyttötarkoitusten puitteissa, Kotisi kuvauksen ja sinun välinen sopimus purkautuu tai tietojasi on käsitelty lainvastaisesti. Näitä käytäntöjä vastaan voidaan kuitenkin toimia, mikäli tietojen säilyttämiselle on laissa säädetty velvoite.

8. Kysyttävää?

Mikäli jokin tietosuojakäytännössämme jäi mietityttämään tai koet sen sisältävän epäkohtia, voit olla suoraan yhteydessä meihin. Olethan myös yhteydessä, mikäli tahdot hyödyntää tietosuojakäytännön mukaista oikeuttasi.

Yhteydenotot:
Tony Salo,
+358504069598,
tony.salo@kotisikuvaus.fi